Det må påberegnes litt lengre leveringstid pga. Covid-19 og ferieavvikling.